NOVINKY      ***      LETNÍ PROVOZNÍ DOBA      ***      PROPADLÉ PERMANENTKY      ***      VELIKONOČNÍ SPECIÁL      ***      Více v našich NOVINKÁCH      ***      

Provozní řád  H.E.A.T. centra Jindřichův Hradec

Do H.E.A.T. centra je vstup povolen pouze pod dohledem instruktora nebo osoby pověřené instruktorem.

Do cvičebního úboru se cvičenci převlékají v šatnách k tomu určených, které se nacházejí v přízemí budovy. K dispozici je cvičencům i zázemí sprch a WC.

Vstup do centra je povolen pouze v čisté sportovní obuvi (běžecké silniční boty, vyšší, měkká podrážka) a sportovním oblečení! ZÁKAZ VSTUPU v nevhodné obuvi (venkovní obuv, špinavá obuv)!

Cvičenci dodržují bezpečnostní pokyny instruktora, aby neohrozili zdraví své i ostatních osob.

Se speciálními pásy MAXERRUNNER zachází cvičenci šetrně, pokud zjistí závadu, neprodleně ji nahlásí instruktorovi.

Při cvičení nesmí mít cvičenci na sobě předměty, které by jim nebo ostatním cvičencům mohly způsobit úraz (hodinky, řetízky, masívní náušnice…) Tyto předměty ukládají na místo, které jim určí instruktor nebo si je uloží v uzamykatelných skříňkách v šatně v přízemí budovy.

Každý úraz hlásí cvičenci instruktorovi a to neprodleně.

Do centra se nepřináší žádné jídlo (pouze voda na pití v plastových lahvích), platí zákaz kouření.

Po skončení lekce zajistí instruktor a cvičenci úklid speciálního stroje MAXERRUNNER.

Po skončení lekce instruktor zajistí uzavření všech oken, zhasnutí všech světel, vypnutí všech elektrických přístrojů a uzamkne centrum.

Pro cvičence platí přísný zákaz manipulovat s regulačními a ovládacími prvky bez vědomí instruktora (vytápění, klimatizace, ozvučení centra).

Lékárnička první pomoci je k dispozici na vyžádání u majitele budovy (Petr Musil) nebo u instruktora H.E.A.T. centra.

Účastník cvičebních lekcí v  H.E.A.T. centru Jindřichův Hradec pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem lekce (v případě, že ji lékař povolí).

Instruktor ani H.E.A.T. centrum Jindřichův Hradec nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Taktéž za osobní věci odložené v šatně nebo v centru si zodpovídá účastník.