NOVINKY      ***      LETNÍ PROVOZNÍ DOBA      ***      PROPADLÉ PERMANENTKY      ***      VELIKONOČNÍ SPECIÁL      ***      Více v našich NOVINKÁCH      ***      

Rezervační řád

Registrace

Po zaregistrování do našeho on-line systému Vám vznikne elektronický účet a je možné se přihlásit na Vaši první lekci (počet vstupů mínus 1).  Při osobní návštěvě našeho H.E.A.T. centra pak  zaplatíte v hotovosti první jednorázový vstup nebo si zakoupíte permanentku dle aktuální platné nabídky, vstupy Vám budou okamžitě načteny na Váš účet. Při dalším přihlášení na Vámi vybranou lekci se vstup z Vašeho účtu již automaticky odečte.

Rezervace lekcí

ČÍSLO U LEKCE ZNAMENÁ POČET VOLNÝCH MÍST (celková kapacita je 8 míst).

DOPOLEDNÍ LEKCE  – pokud nejsou alespoň 4 rezervovaná místa z celkových 8 míst (číslo u lekce 4 volná místa) nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce, lekce se ruší, vstup Vám je automaticky vrácen zpět, sami se, prosím, neodhlašujte.

ODPOLEDNÍ LEKCE – pokud nejsou alespoň 4 rezervovaná místa z celkových 8 míst (číslo u lekce 4 volná místa) nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce, lekce se ruší, vstup Vám je automaticky vrácen zpět, sami se, prosím, neodhlašujte.

PRODLOUŽENÉ LEKCE se konají pouze v případě, že je rezervováno alespoň 5 míst z celkových 8 nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce. V případě, že jsou rezervována 4 místa, koná se lekce standardní, tj. 55 minut. Pokud nejsou rezervována alespoň 4 místa nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce, lekce se ruší, vstup Vám je automaticky vrácen zpět, sami se, prosím, neodhlašujte.

Rušení lekcí

Lekci H.E.A.T. Programu lze zrušit bezplatně nejpozději osm hodin před začátkem ODPOLEDNÍ lekce nebo nejpozději dvanáct hodin před začátkem DOPOLEDNÍ lekce, pak se vstup automaticky přičte zpět na Váš účet.

V případě, že se SAMI ODHLÁSÍTE V REZERVAČNÍM SYSTÉMU PO VYPRŠENÍ TERMÍNU BEZPLATNÉHO ZRUŠENÍ A BUDE TO DŘÍVE NEŽ 1 HODINU PŘED ZAHÁJENÍM LEKCE, PŘICHÁZÍTE O 1 VSTUP (KREDIT).

V případě, že se SAMI ODHLÁSÍTE V REZERVAČNÍM SYSTÉMU PO VYPRŠENÍ TERMÍNU BEZPLATNÉHO ZRUŠENÍ A BUDE TO MÉNĚ NEŽ 1 HODINU PŘED ZAHÁJENÍM LEKCE, PŘICHÁZÍTE O 2 VSTUPY (KREDITY).

V případě, že jste NEVYUŽILI MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO ZRUŠENÍ A NEDOSTAVÍTE SE NA REZERVOVANOU LEKCI A OMLUVILI JSTE SE PŘED JEJÍM ZAHÁJENÍM (osobně, telefonicky, zasláním sms nebo e-mailové zprávy, atd),  PŘICHÁZÍTE O 1 VSTUP (KREDIT).

V případě, že jste NEVYUŽILI MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO ZRUŠENÍ A NEDOSTAVÍTE SE NA REZERVOVANOU LEKCI A NEOMLUVILI JSTE SE PŘED JEJÍM ZAHÁJENÍM, PŘICHÁZÍTE O 2 VSTUPY (KREDITY).

Storno lekcí prostřednictvím SMS a e-mailu nelze.

Prosím, ujistěte se před tím než vyrazíte na lekci, zda se lekce koná. 

Vyhrazujeme si v ojedinělých případech právo na výjimečné zrušení lekce. O zrušení budete informováni prostřednictvím SMS nebo e-mailovou zprávou, a to nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce.

Při zneužití rezervačního systému si provozovatel H.E.A.T. centra  vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

Při uznání závažného důvodu může být kredit prodloužen nebo převeden na účet v rezervačním systému na použití jinému zákazníkovi.