NOVÁ OPATŘENÍ COVID

Od Administrator Aplikace

NOVÁ OPATŘENÍ PRO CVIČÍCÍ VE VNITŘNÍCH SPORTOVIŠTÍCH platná od 18.9.2020:

  • NEVSTUPUJTE DO MÍSTNOSTI H.E.A.T. CENTRA BEZ VYZVÁNÍ INSTRUKTORA
  • PROVEĎTE POVINNOU DEZINFEKCI RUKOU PŘED ZAHÁJENÍM A PO UKONČENÍ CVIČENÍ
  • OMEZTE ČAS STRÁVENÝ V ŠATNĚ NA NEZBYTNÉ MINIMUM

Děkujeme Vám