MÁME OTEVŘENO OD 24.5.2021!

Od Administrator Aplikace

Od pondělí 24.5.2021 otevíráme v plném rozsahu za dodržování vládních nařízení uvedených níže (aktualizováno dne 24.5.2021)

  • všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostoru provozovny musí splnit podmínku platného negativního PCR testu ne staršího než 7 dní, nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod. (potvrzení od zaměstnavatele ne starší než 72 hodin o bezinfekčnosti lze použít, samotest není možné použít) nebo předloží potvrzení o očkování (můžete být 3 týdny od podání první dávky), nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 180 dní od prodělání nemoci Covid-19 (prokážete pozitivním PCR TESTEM)
  • šatny a sprchy jsou veřejnosti nepřístupné pro převlékání či sprchování, do šaten je ale možné si uschovat tašky
  • při výkonu fyzického tréninku NEMUSÍ mít cvičící osoby zakryté dýchací cesty respirátorem ani rouškou
  • pokud se necítíte úplně fit, návštěvu H.E.A.T. CENTRA raději odložte

TĚŠÍME SE NA VÁS !!!!

Řídíme se manuálem pro bezpečný provoz vnitřních sportovišť schváleným Českou komorou fitness viz https://komorafitness.cz/aktualizace-manualu-24-5-2021/?fbclid=IwAR30IYX-HxSNXktBYdBiyYAgp1yTbOGbH2EKBZze9Oq_ajosJZo4eQ7RR2w

Úplné znění Mimořádných opatření naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-17, usnesení č. 471.